Vijesti

Objavljeno, 03.04.2018.


Sa zadovoljstvom Vas obavještavamo da smo proveli projekt “Povećanje konkurentnosti poduzeća Unicom kroz uvođenje proizvodnih kapaciteta i proizvodnje”

UNICOM d.o.o. tvrtka je koja stavlja naglasak na kvalitetu proizvoda kao i prilagodbu kupcima u pogledu rokova isporuke, cijene i kvalitete. Dugogodišnje iskustvo u poslovanju, kompetentni djelatnici i odlični odnosi s kupcima najveće su prednosti tvrtke. Kako bi povećali tehnološku spremnost i smanjili ovisnost o kooperantima, tvrtka uvodi nove tehnologije koje omogućuju izradu širokog spektra personaliziranih tiskanih proizvoda čime će povećati konkurentnost na tržištu, očuvati radna mjesta i otvoriti nova te povećati profitabilnost poslovanja.

Cilj projekta:

Uvođenje proizvodne tehnologije za izradu personaliziranih tiskanih proizvoda.

Rezultati projekta:

  •  Nabavljena i instalirana nova oprema u proizvodni proces
  •  Zaposlenici educirani za rad na novoj opremi
  •  Projekt proveden u skladu s ugovorenim obvezama
  •  Provedene ugovorne aktivnosti vezane uz vidljivost i promidžbu projekta

Vrijednost projekta: ukupna vrijednost projekta iznosi 341.158,70 kuna, a iznos bespovratnih sredstava 229.258,65 kuna.

Trajanje projekta: od 12.12.2017. do 12.6.2018. godine

Osoba za kontakt: Zoran Kanski, direktor

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. www.strukturnifondovi.hr

http://www.strukturnifondovi.hr/op-konkurentnost-i-kohezija-2014-2020-779